Horányi Endre

Pszichológus 

Horányi EndreAz Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem pszichológusi diplomámat 1998-ban, ahol tanácsadás szakirányt végeztem.

Köszönettel tartozom mestereimnek (Rozsnyai Margit, Pléh Csaba, Barát Katalin és Barbara L. Fredrickson), akik tanulmányaim során utat mutattak, és elmélyítették a pszichológusi munka és az emberek iránti alázatomat.

Az egyetem befejezését követően különböző nemzetközi cégeknél voltam HR vezető, 2010-2015 között 5 évig Montenegróban éltem és dolgoztam, így saját tapasztalatból ismerem a külföldi munkavállalás és az azzal kapcsolatos kulturális és pszichológiai folyamatokat, mind  munkahelyi, mind családi környezetben. Ezért érdeklődésem a kultúrák közötti váltással járó pszichológiai folyamatok felé fordult. Ezért szívesen foglalkozom olyan kultúrák közti problémákkal, amik a külföldre, illetve a haza költözéssel, be-,  visszailleszkedéssel, a kapcsolatok megszakadásával vannak összefüggésben.

A munkatársakkal, vezetőkkel és felsővezetőkkel folytatott munkámban szerepet kapott az a tanácsadói mentalitás, amit még az egyetemen sajátíthattam el és HR vezetőként alakíthattam tovább saját egyéni stílusomat. Többek között lehetőségem volt számos vezetői, kommunikációs, döntéshozatali és változás menedzsment tréningen is részt venni. Sokszor találkoztam ez alatt az időszak alatt munkahelyi, vezetői, szervezeti és szervezetfejlesztési problémákkal, illetve volt alkalmam a kiégés különböző formáival is foglalkozni. 

Az elmúlt években érdeklődésem az alkalmazott pszichológia felől a pszichológiai tanácsadás irányába fordultak. Sokat foglalkozom egyéni elakadásokkal, életvezetési, önismereti és önértékelési problémákkal.

Azt tapasztaltam a munkám során, hogy a kapcsolataink mintázatába vannak bekódolva olyan típusú működési módjaink, amiket sok esetben zavarónak, vagy fejlesztendőnek ítélünk meg. Ezért érdeklődésemet felkeltették a kapcsolatok, a kapcsolati hálózatok, rendszerek és az emberek közötti kommunikáció megértése a pár és családi kapcsolatok során.

Pszichológusként nagyon fontosnak tartom a hozzám fordulóknak nyújtott szakmai segítséget, hogy:

  • érzelmi állapotuk javuljon;
  • lelki sebeiket maguk mögött hagyják;
  • saját reakcióikat, élményeiket jobban átlássák;
  • erőforrásaikat felfedezzék;
  • önmagukat, és környezetüket is jobban megértsék;
  • tudatosabban, felelőség teljesebben és örömmel éljék életüket;
  • emberi kapcsolataik kiteljesítésére egyre inkább képesek legyenek.

Biztonságos környezetet, feltétel nélküli elfogadást, maximális diszkréciót és szakértelmet kínálok pszichológusként. Legjobb tudásom szerint és a pszichológusok szakmai etikai kódexének betartásával dolgozom. Várom azok jelentkezését, akik megtisztelnek bizalmukkal.

Tagja vagyok a Magyar Családterápiás Egyesületnek a Magyar Pszichológiai Társaságnak és a Magyar Szexuális Medicina Társaságnak.


Tanulmányok: Képzések: Szakmai tapasztalat: Tanúsítványok: Kutatási terület:
Pszichológus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Pszichológia kar (1998) Positive Psychology – The University of North Carolina at Chapel Hill (2017) Én pszichológusom   (2015 -) Pszichológus diploma nyilvántartási száma: XLV-0299/92  Transzgenerációs mintázatok családi történeteken keresztül
  General Management – London Business School (2013) Különböző HR vezetői pozíciók a Magyar Telekomban,  (2003-2015)  

Pozitív pszichológia verifikációja: 

LVMGFHHYYDCY

A harmadik személy megjelenésének hatása a pár szexualitásra 
  Blue Ocean Strategy – Insead (2009) HR vezető Credit Lyonnais Magyarország (1999-2003) Családterápiás elméleti és módszertani tanfolyama: 2016/28/BKA/200 Családi hálózatok elemzése
  Leadership Excellence Program – European School of Management and Technology (2005) HR generalista – Hypo Magyarország Családterápiás önismereti képzés: 2017/25/BKA-KJ/150 Online tanácsadás hatékonysága

Keressen nyugodtan, amennyiben a fent említettek közül bármiben a segítségére lehetek. 

Telefon: +36-30-740-5844

Küldjön üzenetet nekem, ha kérdése van: