Horányi Endre

Pszichológus, szexuálpszichológiai szakpszichológus 

Horányi EndreAz Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem pszichológusi diplomámat 1998-ban, ahol tanácsadás szakirányt végeztem.

Köszönettel tartozom mestereimnek (Rozsnyai Margit, Pléh Csaba, Barát Katalin és Barbara L. Fredrickson), akik tanulmányaim során utat mutattak, és elmélyítették a pszichológusi munka és az emberek iránti alázatomat.

Az egyetem befejezését követően különböző nemzetközi cégeknél voltam HR vezető, 2010-2015 között 5 évig Montenegróban éltem és dolgoztam, így saját tapasztalatból ismerem a külföldi munkavállalás és az azzal kapcsolatos kulturális és pszichológiai folyamatokat, mind  munkahelyi, mind családi környezetben. Ezért érdeklődésem a kultúrák közötti váltással járó pszichológiai folyamatok felé fordult. Ezért szívesen foglalkozom olyan kultúrák közti problémákkal, amik a külföldre, illetve a haza költözéssel, be-,  visszailleszkedéssel, a kapcsolatok megszakadásával vannak összefüggésben.

A munkatársakkal, vezetőkkel és felsővezetőkkel folytatott munkámban szerepet kapott az a tanácsadói mentalitás, amit még az egyetemen sajátíthattam el és HR vezetőként alakíthattam tovább saját egyéni stílusomat. Többek között lehetőségem volt számos vezetői, kommunikációs, döntéshozatali és változás menedzsment tréningen is részt venni. Sokszor találkoztam ez alatt az időszak alatt munkahelyi, vezetői, szervezeti és szervezetfejlesztési problémákkal, illetve volt alkalmam a kiégés különböző formáival is foglalkozni. 

Az elmúlt években érdeklődésem az alkalmazott pszichológia felől a pszichológiai tanácsadás irányába fordultak. Sokat foglalkozom egyéni elakadásokkal, életvezetési, önismereti, szexuális és önértékelési problémákkal.

Azt tapasztaltam a munkám során, hogy a kapcsolataink mintázatába vannak bekódolva olyan típusú működési módjaink, amiket sok esetben zavarónak, vagy fejlesztendőnek ítélünk meg. Ezért érdeklődésemet felkeltették a kapcsolatok, a kapcsolati hálózatok, rendszerek és az emberek közötti kommunikáció megértése a pár és családi kapcsolatok során.

Pszichológusként nagyon fontosnak tartom a hozzám fordulóknak nyújtott szakmai segítséget, hogy:

  • érzelmi állapotuk javuljon;
  • lelki sebeiket maguk mögött hagyják;
  • saját reakcióikat, élményeiket jobban átlássák;
  • erőforrásaikat felfedezzék;
  • önmagukat, és környezetüket is jobban megértsék;
  • tudatosabban, felelőség teljesebben és örömmel éljék életüket;
  • emberi kapcsolataik kiteljesítésére egyre inkább képesek legyenek.

Biztonságos környezetet, feltétel nélküli elfogadást, maximális diszkréciót és szakértelmet kínálok pszichológusként. Legjobb tudásom szerint és a pszichológusok szakmai etikai kódexének betartásával dolgozom, szupervízió támogatása mellett. Várom azok jelentkezését, akik megtisztelnek bizalmukkal.

Tagja vagyok a Magyar Családterápiás Egyesületnek, a Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesületnek, a Magyar Pszichológiai Társaságnak,  és a Magyar Szexuális Medicina Társaságnak.


Tanulmányok: Képzések: Szakmai tapasztalat: Tanúsítványok: Kutatási területek:
Szexuálpszichológiai szakpszichológus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Pedagógiai és Pszichológiai kar (2020) Positive Psychology – The University of North Carolina at Chapel Hill (2017) Én pszichológusom   (2015 -) Pszichológus diploma nyilvántartási száma: XLV-0299/92  Transzgenerációs mintázatok családi történeteken keresztül
Pszichológus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Pszichológia kar (1998) General Management – London Business School (2013) CHRO a Crnogorski Telekomban (2010-2015)  

 

 

 

 

Pozitív pszichológia verifikációja: 

LVMGFHHYYDCY

A harmadik személy megjelenésének hatása a pár szexualitásra 
  Blue Ocean Strategy – Insead (2009) Különböző HR vezetői pozíciók a Magyar Telekomban,  (2003-2010) Családterápiás elméleti és módszertani tanfolyama: 2016/28/BKA/200 Családi hálózatok elemzése
  Leadership Excellence Program – European School of Management and Technology (2005) HR vezető Credit Lyonnais Magyarország (1999-2003) Családterápiás önismereti képzés: 2017/25/BKA-KJ/150 Online tanácsadás hatékonysága
  Leadership Excellence Program – European School of Management and Technology (2005) HR generalista – Hypo Magyarország Szexuálpszichológiai szakpszichológus oklevél száma: ELTE-PPK_1968/2020 A szülés hatása a párok szexuális és párkapcsolati életére

Keressen nyugodtan, amennyiben a fent említettek közül bármiben a segítségére lehetek. 

Telefon: +36-30-740-5844

Küldjön üzenetet nekem, ha kérdése van: