Horányi Endre

Pszichológus, szexuálpszichológiai szakpszichológus, pár- és családterapeuta

Horányi EndreAz Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem pszichológusi diplomámat 1998-ban, ahol tanácsadás szakirányt végeztem.

Köszönettel tartozom mestereimnek (többek között: Rozsnyai Margit, Pléh Csaba, Barát Katalin, Kácsándi Elvira és Scott Woolley), akik tanulmányaim során utat mutattak, és elmélyítették a pszichológusi munka és az emberek iránti alázatomat.

Az egyetem befejezését követően különböző nemzetközi cégeknél voltam HR vezető, 2010-2015 között 5 évig Montenegróban éltem és dolgoztam, így saját tapasztalatból ismerem a külföldi munkavállalás és az azzal kapcsolatos kulturális és pszichológiai folyamatokat, mind  munkahelyi, mind családi környezetben. Ezért érdeklődésem a kultúrák közötti váltással járó pszichológiai folyamatok felé fordult. Ezért szívesen foglalkozom olyan kultúrák közti problémákkal, amik a külföldre, illetve a haza költözéssel, be-,  visszailleszkedéssel, a kapcsolatok megszakadásával vannak összefüggésben.

A munkatársakkal, vezetőkkel és felsővezetőkkel folytatott munkámban szerepet kapott az a tanácsadói mentalitás, amit még az egyetemen sajátíthattam el és HR vezetőként alakíthattam tovább saját egyéni stílusomat. Többek között lehetőségem volt számos vezetői, kommunikációs, döntéshozatali és változás menedzsment tréningen is részt venni. Sokszor találkoztam ez alatt az időszak alatt munkahelyi, vezetői, szervezeti és szervezetfejlesztési problémákkal, illetve volt alkalmam a kiégés különböző formáival is foglalkozni. 

Az elmúlt években érdeklődésem az alkalmazott pszichológia felől a pszichológiai tanácsadás irányába fordultak. Sokat foglalkozom egyéni elakadásokkal, életvezetési, önismereti, szexuális, párkapcsolati és önértékelési problémákkal.

Azt tapasztaltam a munkám során, hogy a kapcsolataink mintázatába vannak bekódolva olyan típusú működési módjaink, amiket sok esetben zavarónak, vagy fejlesztendőnek ítélünk meg. Ezért érdeklődésemet felkeltették a kapcsolatok, a kapcsolati hálózatok, rendszerek és az emberek közötti kommunikáció megértése a pár és családi kapcsolatok során.

Pszichológusként nagyon fontosnak tartom a hozzám fordulóknak nyújtott szakmai segítséget, hogy:

 • érzelmi állapotuk javuljon;
 • lelki sebeiket maguk mögött hagyják;
 • saját reakcióikat, élményeiket jobban átlássák;
 • erőforrásaikat felfedezzék;
 • önmagukat, és környezetüket is jobban megértsék;
 • tudatosabban, felelőség teljesebben és örömmel éljék életüket;
 • emberi kapcsolataik kiteljesítésére egyre inkább képesek legyenek.

 

Párok- családok a következő nehézségekkel fordulhatnak hozzánk:

 • párkapcsolati konfliktusok, elakadások;
 • elköteleződéssel kapcsolatos nehézségek;
 • kommunikációs problémák a családban;
 • családi krízis (válás, haláleset, egzisztenciális problémák);
 • kulturális eltérések párkapcsolaton belül;
 • féltékenység;
 • hűtlenség;
 • szexuális problémák;
 • különböző nézőpontok a gyermeknevelés tekintetében;
 • gyermekkel kapcsolatos nehézségek (tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségek, evészavarok, függőségek);
 • mozaikcsaládok;
 • válás;
 • generációkon átívelő problémák.

Biztonságos környezetet, feltétel nélküli elfogadást, maximális diszkréciót és szakértelmet kínálok pszichológusként. Legjobb tudásom szerint és a pszichológusok szakmai etikai kódexének betartásával dolgozom, szupervízió támogatása mellett. Várom azok jelentkezését, akik megtisztelnek bizalmukkal.

Tagja vagyok a Magyar Pszichológiai Társaságnak, a Magyar Családterápiás Egyesületnek, a Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesületnek, a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesületnek, a Magyar Szexuális Medicina Társaságnak és a Magyar Szexuálpszichológusok Egyesületének.


Tanulmányok: Képzések: Szakmai tapasztalat: Tanúsítványok: Érdeklődési területek:
Pár- és családterapeuta, Magyar Családterápiás Egyesület (2022) Sémaképzés I. modul – Vikote (2023) Én pszichológusom   (2015 -) Pszichológus diploma nyilvántartási száma: XLV-0299/92 

A szülés hatása a párok szexuális és párkapcsolati életére

Szexuálpszichológiai szakpszichológus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Pedagógiai és Pszichológiai kar (2020)

 

EFT Externship képzés – EFT Párterápia (2021) CHRO a Crnogorski Telekom-ban (2010-2015) Szexuálpszichológiai szakpszichológus oklevél száma: ELTE-PPK_1968/2020  A harmadik személy megjelenésének hatása a pár szexualitásra 
Pszichológus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest Pszichológia kar (1998) A depresszió kognitív viselkedésterápiája – Beck Institute (2021) Különböző HR vezetői pozíciók a Magyar Telekom-ban,  (2003-2010)

Pozitív pszichológia verifikációja: 

LVMGFHHYYDCY

Transzgenerációs mintázatok családi történeteken keresztül
  A szorongás kognitív viselkedésterápiája – Beck Institute (2021) HR vezető Credit Lyonnais Magyarország (1999-2003) Családterapeuta – MCsE: 16/2022 Kommunikációs csapdák a párkapcsolatokban
  Kognitív viselkedésterápia alapjai –

Beck Institute (2020)

HR generalista – Hypo Magyarország   Online pszichológiai tanácsadás hatékonysága
  Positive Psychology – The University of North Carolina at Chapel Hill (2017) HR generalista – Hypo Magyarország   Családi hálózatok elemzése
 

 

General Management – London Business School (2013)

     
 

 

Blue Ocean Strategy – Insead (2009)

     
 

 

Leadership Excellence Program – European School of Management and Technology (2005)

       

Keressen nyugodtan, amennyiben a fent említettek közül bármiben a segítségére lehetek. 

Telefon: +36-30-740-5844

Küldjön üzenetet nekem, ha kérdése van: