Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Üdvözöljük honlapunkon és örömünkre szolgál, hogy írásaink, illetve szolgáltatásaink felkeltették a figyelmét.

 
Jogi nyilatkozat:

Jelen honlap teljes tartalma – ideértve a honlap struktúráját, szövegezését, illetve annak grafikáját – Horányi Endre tulajdonát képezik. Azok másolása, illetve bármilyen módon való felhasználása még forrásmegjelölés mellett is csak a honlap tulajdonosának előzetes írásos engedélyével lehetséges.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa. A honlap szövegezésében leírt információk tájékoztató jellegűek. A honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget a honlap szövegezésének helytelen értelmezéséből.

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

Információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme számunkra kiemelkedő fontosságú. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési elveinket az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, különösen az alább felsorolt jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki:

 
Automatikusan gyűjtött, nem személyes információk és adatok:

Honlapunkon automatikusan olyan információkat gyűjtünk (például: a használt böngésző típusa és az operációs rendszerre vonatkozó információk, a weboldal neve, ahonnan Ön jött, átlagos tartózkodási idő, felkeresett oldalak, milyen kereső programon keresztül érkezett az oldalunkra stb.), amelyek anonimizáltak, azaz nem kerülnek egy adott személyhez hozzárendelésre. Ezeket az információkat a weboldalunk vonz erejének mérésére használjuk fel, hogy annak tartalmát folyamatosan fejleszthessük az Önök igényei alapján.

 

Cookie-k (sütik):

Amikor Ön honlapunkra látogat, előfordulhat, hogy számítógépén információkat tárolunk (cookie-k), amelyek a következő látogatásakor automatikusan újra felismerésre kerülnek. A cookie-k lehetővé teszik számunkra például, hogy egy weboldalt az Ön érdeklődéséhez igazítsunk, amennyiben nem szeretné, hogy számítógépét felismerjük, akkor kérjük, állítsa be úgy az böngészőjét, hogy az a merevlemezen tárolt cookie-kat törölje, minden cookie-t blokkoljon, esetleg figyelmeztesse Önt, mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

 

A Google Analytics alkalmazása:

Honlapunk a Google Analytics-t, a Google Inc. („Google”) egy webanalitikai szolgáltatását használják. A Google Analytics ún. „cookie”-kat, szövegadatokat használ, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és a weblap Ön által történő használatának elemzését teszik lehetővé. A cookie-k által a weboldalunk használatáról képzett információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra, és ott kerülnek tárolásra. Az IP-anonimizálás ezen a honlapon történő aktivizálása esetén azonban az Ön IP-címe az Európai Unió tagállamairól és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokon belül ezelőtt tömörítésre kerül. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP-cím a Google egy USA-beli szerverére továbbításra és majd ott tömörítésre. Ezen oldal üzemeltetőjének megbízása alapján a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy az Ön weboldalra vonatkozó használatát kiértékelje, annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalra vonatkozó aktivitásokról, és hogy a weblaphasználattal és az internethasználattal összefüggő további szolgáltatásokat nyújtson a weblap üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön keresője által küldött IP-cím nem kerül a Google más adataival összekapcsolásra. A cookie-k mentését a kereső szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem minden esetben áll módjában e weboldal valamennyi funkcióját használni. Ezen felül a cookie-k által létrehozott és a weblap használatára vonatkozó adatainak (beleértve az Ön IP-címét) Google felé történő továbbítását, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, amennyiben az alábbi linken elérhető kereső-plugin-t letölti és telepíti: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl). További információkat ezzel kapcsolatban (a Google Analyitcs-t érintő általános információk és adatvédelem) az alábbi honlapon talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: www.google.com/settings/ads/preferences/

Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen a weblapon a Google Analytics a „gat._anonymizeIp();“ kóddal került bővítésre, annak érdekében, hogy az IP-címek anonimizált rögzítése (ún. IP-masking) biztosításra kerüljön.

 

Személyes adatok védelme:

Honlapunkon keresztül az Ön beleegyezése nélkül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat, csak az Önnel történő kapcsolatfelvételre, illetve kapcsolattartásra használjuk. Öntől csak olyan adatot kérünk, mely feltétlenül szükséges a kapcsolatfelvételhez, azaz adatai elsősorban a kapcsolatfelvétel céljából kerülnek felhasználásra. Kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, melyhez Ön előzetes tájékoztatás alapján hozzájárult, vagy melyek kezelésére jogszabály alapján jogosultak vagyunk (2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1). bek.). Személyes adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk. Honlapunk megtekintése során, amennyiben nem indítja el valamely kapcsolat felvételi folyamatunkat, úgy nem rögzítünk semmiféle személyes adatot.

 

Adatbiztonság:

Az adatbiztonsággal kapcsolatban eleget teszünk a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, így különösen az adatkezelési műveletek úgy kerülnek megtervezésre és végrehajtásra, hogy a jogszabályok alkalmazása során az Ön magánszférájának védelme biztosítva legyen.

Gondoskodunk az adatok biztonságáról, valamint megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. és más adat- és titokvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ennek keretében az általunk kezelt adatokat különösen véletlenszerű vagy szándékos manipulációk, elvesztés, megsemmisülés vagy jogosulatlan személyek általi hozzáférés ellen védjük. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek köszönhetően folyamatosan fejlesztjük.

A honlap magyar tulajdonú domain alatt, magyarországi szerveren és magyar szolgáltatónál üzemel. A honlap üzemeltetője és a tárhely-szolgáltató mindent megtesz a weboldal biztonsága érdekében, de nem vállalnak felelősséget a honlappal esetlegesen összefüggésbe hozható internetes kártevőkből eredő károkért.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Ön jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, továbbá személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Tájékoztatáskérés esetén tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Adatvédelmi tv. 15. § (4) bekezdése értelmében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban adjuk meg a tájékoztatást.

 

Személyes adatainak kezelése ellen Ön az alábbi esetekben tiltakozhat:

Az adatkezelés ellen tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgáljuk és döntést hozunk, melyről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben döntésünkkel nem ért egyet, vagy a fenti határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől – illetve a mulasztás esetén a határidő utolsó napjától – számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Adatfeldolgozás:

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során adatfeldolgozók szolgáltatásait nem vesszük igénybe adatait harmadik félnek nem továbbítjuk és nem adjuk át.

 

Egyéb:

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban felmerült, illetve azzal összefüggő kérdés esetén, illetve személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskérés esetén kérjük, vegye fel velünk, mint adatkezelővel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A módosítások a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá.

Jelen adatvédelmi tájékoztató legutóbb 2016. december 01. napján került módosításra.