Általános Szerződési Feltételek

A felek (pszichológus és kliens) kapcsolattartása

A sikeres kapcsolat felvételt követően tájékoztatót küldünk a konzultáció pontos helyszínről és annak időpontjáról. A konzultáció megkezdésétől kezdve a kliens továbbiakban a pszichológussal tartja a kapcsolatot. Ezt követően a konzultációk az első alkalommal leegyeztetett időpontban, hosszban és időpontokban folyik tovább.

 

A konzultációs folyamat hossza

Az első alkalmat követően a pszichológus indikációja alapján a felek megegyeznek a konzultációs folyamat várható hosszáról, amit később szükség esetén közösen tudnak módosítani az igényeknek megfelelően.

 

A konzultáció helyszíne és időpontja

A konzultációk során a kliens ugyanazzal a pszichológussal és ugyanazon a helyszínen dolgozik együtt, és rend szerint ugyanabban az időben találkoznak, hacsak erről nem egyeznek meg másként.

 

Lemondási feltételek

A kliens konzultáció lemondását legkésőbb a konzultáció megkezdésének időpontja előtt 24 órával előre kell, hogy jelezze a pszichológusánál. Az elmaradt konzultáció lehetőség és igény szerint pótolható, a konzultációt végző pszichológussal való egyeztetés alapján. Pót-időpont biztosítására csak akkor van lehetőség, ha van –  a felek számára – megfelelő időpont.

A 24 órán belüli lemondás esetén a kliens köteles megtéríteni a konzultáció díját a következő alkalommal. Ez alól kivételt képeznek a vis maior esetek, ilyennek számítanak például a baleset, vagy váratlan betegség.

 

A konzultációt kizáró okok

Alkohol vagy drog hatása alatt álló kliensekkel nem áll módunkban együtt dolgozni. Az ilyen okból későn lemondott alkalmat ki kell fizetni.

Amennyiben a helyszínen derül ki a befolyásoltság állapota, a pszichológus az adott alkalmat nem tartja meg, azonban az adott konzultációs díjat meg kell téríteni.

 

(Az ÁFSZ-ben részletezett feltételek változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja, azonban erről a klienst időben tájékoztatni köteles.)